چالشهای مدیریت آینده

در آینده نقش مدیریت هزینه استراتژیک (S.C.M) بسیار با اهمیت می گردد. در این راستا. شرکتها باید برای کاهش هزینه ها در آینده فعالیتهای خود را فقط محدود به داخل خود نکنند،کاهش هزینه ها فقط با برنامه های استراتژیک همکاری بین شرکتها میسر خواهدشد. شرکتها باید با واحدهای تولیدکننده، کمپانی های عرضه کننده و همچنین با خریداران محصول خود، برنامه های کاهش هزینه را مشترکاً تدوین کنند.

لازمه این امـــــر اصلاحاتی است که باید در رفتار عرضه کنندگان و خریداران و همچنین رفتار شرکت نسبت به کاهش هزینه ها به وجود آید. به عنوان نمونه پذیرش مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) نـه تنها هزینه های خریدار را کاهش می دهد (زیرا نیازی به بازرسی و برگشت محصول معیـــــوب ندارد) بلکه به نفع عرضـــه کننده هم تمام می شود (زیرا از دوباره کاری یا تولید محصول معیوب که باید از بین برود، جلوگیری می کند).

جهانی شدن بازار بورس اوراق بهادار، ازدیاد جمعیت، افزایش معامله های ارزهای خارجی توسط وسایل الکترونیکی به مراتب بیش از معامله های بازرگانی و خدمات و جهانی شدن بازارهای محصولات و تولیدات از ویژگیهای آینده است.

تجارب الکترونیکی شامل هر فعالیت تجاری و عملیاتی داخلی و خارجی است که روی شبکه اینترنت انجام می شود. فروشهای عمده ازطریق اینترنت به وسیله شرکتهای زیادی انجام می شود. درحال حاضر اینترنت اجــــازه می دهد که استفاده کنندگان از سیستم های پرداخت مختلف مانند کارتهای اعتباری، کارتهای هوشمند و یا پرداختهای میکرواینترنت استفاده کنند. در آینده از ویدئو کنفرانسها برای ارتباط بین مدیران کارگاهی و مدیرانی که در منزل یا شهرها و جاهای دور دیگری هستند استفاده بیشتری خواهدشد. مدیران راجع به استفاده موفقیت آمیز داده های الکترونیکی و تصمیم گیری براساس فروش، هزینه های تولید و اطلاعات موجود لحظه ای روی کامپیوتر شخصی بحث خواهند کرد.

آنها عملیات خود را روی اینترنت انجام می دهند و به اطلاعات مالی از راه کامپیوترها دسترسی پیدا خواهند کرد. و راهکارهای مختلف بازرگانی را به وسیله سیستم های مکانیزه به سراسر جهان مخابره خواهندکرد. پردازش کامل اطلاعات بین عرضه کنندگان و مشتریان در تمام سطح دنیای تولید، یک استراتژی معمول خواهدبود و استفاده از روباتها و سیستم های هوشمند در محیطهای تولید بیشتر خواهدشد. محیطهای کار آینده کاملاً دیجیتال خواهدشد. یعنی با سازمانهای بدون کاغذ مواجه هستیم.

در چند سال آینده استفاده از قوه ناطقه برای تعامل با تلویزیون، رایانه های شخصی یا دیگر ادوات شخصی همراه، عمومیت خواهدیافت. فناوری، شناخت صدا را با درک زیان طبیعی پیوند خواهد داد تا رایانه بتواند قصد و خواسته انسان را تعیین کند. ساخت ترکیبات صدا درجهت بهبود، به شدت از صداهای مشابه آدم مصنوعی که امروزه می شنویم تفاوت خواهد داشت. رایانه هـــایی که می بینند و می شنوند و یاد می گیرند، فناوری دیجیتال را به عرصه های بسیار زیاد جدیدی گسترش خواهند داد، عرصه هایی که با رابطه هایی چون صفحه کلید امکـان پذیر نبودند، جامعه سازی یکی از عرصه های عمده رشد شبکه تارعنکبوتی درسالهای آینده است. در آینده مدیران ارشد جهت تامین و حفظ مزیتهای رقابتی با چالشهای گوناگونی روبرو هستند که برخی از آنان عبارتند از:

▪ سازگاری با تغییرات مستمر در شرایط اقتصادی و تکنولوژی جهانی؛

▪ عرضه تولید، محدود به اقتصاد ملی نیست و هرجا که مجموعه های کارآمدتری از عوامل تولید وجود داشته باشد می تواند مکانی برای تولید محسوب گردد؛

▪ تغییر مفهوم خودکفایی به خوداتکایی، زیرا با پیشرفت علم و تکنولوژی، خودکفایی امری غیرعملی و احساسی خواهدبود؛

▪ گسترش فعالیت بازار سرمایه از بازار ملی به بازار جهانی؛

▪ منطقه گرایی و ظهور بازارهای منطقه ای؛

▪ رقابت برای جذب سرمایه گذاری خارجی؛

▪ افزایش سریع و روزافزون تجارت خدمات به جای تجارت کالاها؛

▪ ایجاد مناطق آزاد صنعتی و تجاری؛

▪ پرورش نیروی کار انعطاف پذیر.

در آینده مدیران صنایع مجبورند در دنیای رقابت آمیز، کارآمدترین، با صرفه ترین و روزآمدترین شیوه ها را به کار گیرند تا از رقبای خود عقب نمانند.

/ 0 نظر / 17 بازدید