# مدیریت_بحران

برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران

جو حاکم‌ در شرایط‌ بحرانی‌   ‌بررسی‌ بحرانهای‌ گذشته‌ نشان‌ می‌دهد، افراد در اینگونه‌ موارد دچار سردرگمی‌ می‌شوند، ساده‌ترین‌ و در عین‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید